Tin chọn lọc

Gửi Mess Facebook

Cách vận dụng spin từ khoá, tìm các từ đồng nghĩa và đặt trong cú pháp {1|2|3...}

Trong đó 1,2,3 là các từ đồng nghĩa 

vd: {Xin Chào|Hê lô|Hello|Chào| xin chào|hế lô|Hi|Hiii}

Gửi tin nhắn hay comment, đăng bài KHÔNG GIỚI HẠN số lần SPIN {1|2|3...}

Mẫu comment

bạn {check|ktra|kiểm tra} {tin nhắn|mess|messenger} chờ mình với {nhé|nha|nghen|nhe} {😍|🥰|😘|🥰|😘|🥰|😍|🥰|😚|😄|😃|😁|😆|😄|😁}


Mẫu nội dung gửi tin nhắn


{Em|e|E} chào @Name

Bên {em|e} hiện đang hỗ trợ nhiều Ace xây dựng hệ thống tiếp cận khách hàng bằng phương pháp Free Traffic Marketing


GIẢI PHÁP giúp anh chị tiếp cận không giới hạn KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG, không tốn CHI PHÍ ADS


{💥|🎊|🎉|📨|💁‍♂️|📶|✅} {anh chị|ac} quan tâm {nhắn|rep|reply|phản hồi} lại để em tư vấn anh chị cách triển khai nhé {😍|🥰|😘|🥰|😘|🥰|😍|🥰|😚|😄|😃|😁|😆|😄|😁}


Lúc gửi tin nhắn nó sẽ tự động random như sau:


GIẢI PHÁP giúp anh chị tiếp cận không giới hạn KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG, không tốn CHI PHÍ ADS