Tin chọn lọc

thêm mật khẩu cố định cho ultra

Cách thiết lập pass cố định cho ultra view

Bước 1: mở Ultra view lên vào menu Thiết lập> cấu hình


Bước 2: vào truy cập> chọn edit như hình

Bước 3: gõ mật khẩu và xác nhận lại bấm đồng ý để lưu lại


Sau khi hoàn tất ngoài dashboard chính sẽ hiện thêm mật khẩu riêng. 
Bạn có thể login  vào máy tính ở nhà với id và mật khẩu này, bất kỳ lúc nào mà không cần phải nhở mật khẩu ngẫu nhiên mà ultra cấp phát nữa.