Tin chọn lọc

Tăng nhận diện, phủ thương hiệu

+ Xây dựng hệ thống tiếp cận khách hàng tiềm năng chất lượng thì bí quyết là gì?

+ Làm sao để nhắm đúng tệp khách hàng tiềm năng, tiếp cận ít nhưng chuyển đổi cao?

+ Tìm và Lọc như thế nào để tạo dựng nên list khách hàng tiềm năng thực sự?

+ Tỉ lệ chuyển đổi cao do đâu? Làm sao để làm được điều đó.

+ 5 dạng content khiến bạn nằm trong top 1% khi khách hàng nhắc tới sp/dv của bạn.

+ 3 điểm chạm cốt lõi giúp bạn x2 tỉ lệ chuyển đổi

+ Cải tiến hệ thống Mess như thế nào để tỉ lệ chuyển đổi tăng?

P/s: Tất cả được hệ thống hóa và chuyển giao cho ae muốn build hệ thống marketing free traffic

Ae cần triển khai chiến đấu cận tết hoặc Xây hệ thống sau Tết tăng nhận diện phủ thương hiệu thì nhắn mình tư vấn kỹ trước khi lên thuyền về bờ nhé.

#BinhSniper #CoachBuildFreeTrafficMarketing

binh.io.vn